Hangzhou Zheben Import And Export Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $949,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 scc Scale 2019-01-01 ~ 2020-05-31
BSCI BSCI TUV NORD BSCI 2019-12-03 ~
ISO9001 ISO9001 China Great Wall Quality ISO9001 2019-12-02 ~
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE SGS ELECTRONIC SCALE 2016-02-01 ~ Đã xác minh
FCC FCC SGS ELECTRONIC SCALE 2016-02-01 ~
EMC EMC SGS ELECTRONIC SCALE 2016-02-01 ~
RoHS RoHS SGS Restriction of the use of certain Hazardous Substances 2019-01-01 ~ 2020-11-30
FDA FDA UL Medical equipment, cosmetics, food, medicine, products 2020-03-10 ~ 2020-12-29
BQB BQB bluetooth TS-BF8008, TS-BF8009, TS-BF8010, TS-BF8011, TS-BF8012, TS-BF8013, TS-BF8014, TS-BF8015, TS-BF8026, TS-BF8027, TS-BF8028, TS-BF8029, TS-BF8030, TS-BF8031, TS-BF8032, TS-BF8033, TS-BF8034, TS-BF8035 2016-05-28 ~
ROHS ROHS bst BF-8011 2019-08-04 ~
REACH REACH SGS TS-B8012 2017-08-15 ~
FDA FDA UL ELECTRONIC SCALE 2020-03-11 ~ 2020-12-30
BQB BQB bluetooth TS-BF8008, TS-BF8009, TS-BF8010, TS-BF8011, TS-BF8012, TS-BF8013, TS-BF8014, TS-BF8015, TS-BF8026, TS-BF8027, TS-BF8028, TS-BF8029, TS-BF8030, TS-BF8031, TS-BF8032, TS-BF8033, TS-BF8034, TS-BF8035 2016-05-17 ~
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
MINI-D06 zl. 2012 3 0080171.1 MINI-D06 APPEARANCE_DESIGN 2012-08-08 ~ Đã xác minh
2011 zl 2011 3 0112744.x 2011 APPEARANCE_DESIGN 2011-10-11 ~ Đã xác minh
SCALE6160 zl 2013 3 0094365.1 SCALE6160 APPEARANCE_DESIGN 2013-07-17 ~
2006A zl 2011 3 0112742.0 2006A APPEARANCE_DESIGN 2011-10-15 ~
scale ZL.2013 3 0581330.0 scale APPEARANCE_DESIGN 2014-04-09 ~
MINI-C zl 2011 3 0494053.0 MINI-C APPEARANCE_DESIGN 2012-07-18 ~
2009 zl. 2012 3 0189939.9 2009 APPEARANCE_DESIGN 2012-09-19 ~
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ZBKING 15406502 ZBKING Home & Garden>>Household Scales>>Bathroom Scales 2015-11-07 ~ 2025-11-06

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này